کیک بهشتی مادربزرگ

پسر کوچکی برای مادر بزرگش توضیح می‌داد که چگونه همه چیزایراد دارد ... مدرسه، خانواده، دوستان و غیره.

مادر بزرگ که مشغول پختن کیکبود، از پسر کوچولو پرسید که کیک دوست داری؟ و پسر کوچولو پاسخ داد: البته که دوستدارم.

ـ روغن چه طور؟

ـ نه!

ـ و حالا دو تا تخم مرغ.

ـ نه مادر بزرگ!

ـ آرد چی؟ از آرد خوشت می آید؟ جوش شیرین چه طور؟

ـ نه مادر بزرگ! حالم ازهمه شان به هم می خورد.

ـ بله، همه این چیزها به تنهایی بد به نظر می رسند، اماوقتی به درستی با هم مخلوط شوند، یک کیک خوشمزه درست می شود.

خداوند هم به همینترتیب عمل می کند. خیلی از اوقات تعجب می کنیم که چرا خداوند باید بگذارد ما چنیندوران سختی را بگذرانیم اما او می داند که وقتی همه این سختیها را به درستی در کنارهم قرار دهد نتیجه همیشه خوب است. ما تنها باید به او اعتماد کنیم. در نهایت همهاین پیش آمدها با هم به یک نتیجه فوق العاده می رسند.

 

منبع:  www.callwithme.ir

/ 0 نظر / 31 بازدید